ISAE 3402 register

Ratings zijn een beoordeling van de kwaliteit van het ISAE 3402-rapport. De ratings van de Stichting Corporate Governance (de agency) geven de beoordeling weer van de agency over de structuur, de inhoud, de kwaliteit en betrouwbaarheid van het ISAE 3402-rapport van de betreffende service organisatie. Ratings worden verstrekt door organisaties zoals de stichting Corporate Governance, in het algemeen rating agencies genoemd, die gespecialiseerd zijn in de evaluatie van het interne controle risico van diverse organisatie en ISAE3402.nl in het bijzonder.
De stichting Corporate streeft naar verbetering van (externe) verslaggeving door organisaties. In voorkomende gevallen zijn veel mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit van ISAE 3402-rapporten. Door het raten van rapporten die voldoen aan de ISAE 3402-kwaliteitseisen van de Stichting Corporate Governance ontstaat een stimulans in de markt om de kwaliteit van rapporten te verbeteren.
Zeker niet. Het kan zijn dat deze rapporten niet beoordeeld zijn door de rating agency. De rating is stimulerende maatregel vanuit de Stichting Corporate Governance en niet een ‘strafmaatregel’ voor partijen die niet voldoen aan de vereisten.
Ja. De Stichting Corporate Governance maakt gebruik van ISAE 3402-deskundigen voor de beoordeling van de ISAE 3402-rapporten. Deze deskundigen worden tegen een gereduceerd tarief ingehuurd door de Stichting Corporate Governance. Hierdoor is het voor de Stichting Corporate Governance mogelijk om de rating tegen de onderstaande tarieven uit te voeren. Deze tarieven zijn kosten dekkend plus een kleine marge voor de kosten die gemaakt worden voor de instandhouding van het ISAE 3402-register. Het tarief voor organisaties die voldoen aan het regime ‘klein’; minder dan 20 medewerkers met een omzet lager dan EUR 2 mln is EUR 650 per jaar. Het tarief voor organisatie die voldoen aan het regime middelgroot; minder dan 50 medewerkers met een omzet lager dan 5mln is EUR 850 per jaar. Het tarief voor organisaties die voldoen aan het regime groot is EUR 1.150 per jaar. De fee voor de beoordeling is uitsluitend bedoeld om de kosten van het onderzoek te dekken, hier zijn geen rechten voor de uitkomst van de rating aan te ontlenen.
Nee, de rating is op geen enkele wijze een waarborg dat de interne controle toereikend is. Hierover wordt een oordeel uitgesproken door de desbetreffende accountant. Het is uitsluitend een kwaliteitsbeoordeling door de agency, hier zijn GEEN rechten aan te ontlenen.
Ja, de rating wordt gebaseerd op een interne vastgesteld kwaliteitsraamwerk. Iedere rating wordt door minimaal één onafhankelijke medebeoordelaar herbeoordeelt. Indien er vanuit de organisatie of anderszins gepoogd wordt om invloed uit te oefenen op de uitkomst van de rating, dan zal de betreffende organisatie per direct uitgesloten worden van de rating van het rapport voor een periode van minimaal drie jaar, zulks ter beoordeling van het bestuur van de Stichting Corporate Governance.
Ja, u kunt bezwaar maken bij het bestuur van de stichting Corporate Governance. De rating geeft het oordeel weer van de Stichting Corporate Governance, deze beoordeling is op geen enkele wijze rechtens afdwingbaar. Het bestuur van de Stichting Corporate Governance behoudt zich te allen tijde het recht voor om partijen uit sluiten, te verwijderen uit het register, de rating methodiek (tussentijds) aan te passen of anderszins vorm te geven.