In algemene zin behelst de doelstelling van de Stichting Corporate Governance de bevordering van goed ondernemingsbestuur en transparantie binnen het maatschappelijk verkeer. De Stichting Corporate Governance werkt aan de realisatie van deze doelstelling door middel van de vier pijlers toepassen, informeren, bevorderen en ontwikkelen:

  • Toepassen: Ondersteunen en adviseren van organisaties ten aanzien van goed ondernemingsbestuur en transparantie met betrekking tot de externe verslaggeving richting het maatschappelijk verkeer.
  • Informeren: Het informeren van het publiek welke Nederlandse bedrijven en/of instanties in welke mate transparant rapporteren.
  • Bevorderen: Het ondersteunen en institutionaliseren van initiatieven gericht op goed ondernemingsbestuur en transparante externe verslaglegging en het binnen haar doelstellingen bijdragen aan afdoende wetgeving betreffende deze onderwerpen.
  • Ontwikkelen: Het bijdragen aan de ontwikkeling, invoering en verspreiding van systemen, modellen en hulpmiddelen op het gebied van Corporate Governance.

Het ISAE 3402-register één van de middelen van de Stichting Corporate Governance ter bevordering van het bestaan van, en de inzichtelijkheid in, de beschikbaarheid van kwalitatieve en transparante informatie.