Ondervermelde organisaties hebben de Stichting Corporate Governance geïnformeerd dat zij beschikken over een ISAE 3402 rapportage en hebben toestemming gegeven om hun naam te publiceren in het ISAE 3402 register. Het register is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden, hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De Stichting Corporate Governance doet op geen enkele wijze aanbevelingen ten aanzien van deze organisaties of doet op enigerlij wijze uitspraak over de kwaliteit van de dienstverlening, de assurance verklaring en/of de inhoud van de rapportage. Lees volledige disclaimer

Nummer Categorie Type Scope Datum Meer informatie
90 321 Axians IT Services Providers Type II Internal Control 31 Jan 2020
90 052 Atos Worldline Belgie IT Services Providers Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 073 Amazon Webservices IT Services Providers Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 016 AFAS ERP Software B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 241 Accent Automatisering B.V. IT Services Providers Type I Internal Control 31 Aug 2017 Meer informatie
90 163 12Care - Careweb IT Services Providers Type II Internal Control 16 Feb 2015

Pages