Ondervermelde organisaties hebben de Stichting Corporate Governance geïnformeerd dat zij beschikken over een ISAE 3402 rapportage en hebben toestemming gegeven om hun naam te publiceren in het ISAE 3402 register. Het register is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden, hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De Stichting Corporate Governance doet op geen enkele wijze aanbevelingen ten aanzien van deze organisaties of doet op enigerlij wijze uitspraak over de kwaliteit van de dienstverlening, de assurance verklaring en/of de inhoud van de rapportage. Lees volledige disclaimer

Nummer Categorie Type Scope Datum Meer informatie
90 171 Iddink Digital B.V. inz. Magister IT Services Providers Type II Internal Control 12 Mar 2020
90 292 Iddink Digital B.V. inz. Eduarte en Alluris IT Services Providers Type II Internal Control 12 Mar 2020
90 305 Ictivity Groep B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 15 Jan 2020
90 327 ICT Concept BV IT Services Providers type II Internal Control 12 Jun 2020
90 294 Het IT bedrijf van Gemeente Enschede IT Services Providers Type I Internal Control 17 Mar 2020
90 328 HelloFlex Group IT Services Providers Type II Internal Control 29 Oct 2019
90 290 GouwIT IT Services Providers Type II Internal Control 31 Jan 2020
90 138 Geodan B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 26 Feb 2020
90 235 Fujitsu - Client Specific Report IT Services Providers Type II Internal Control 31 Jan 2020 Meer informatie
90 331 Experis Ciber IT Services Providers Type II Internal Control 18 Dec 2020
90 304 Expansion B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 15 Jan 2021
90 141 Eshgro B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 28 Feb 2020
90 279 Dicon Automatisering BV (Flexkids) IT Services Providers Type I Internal Control 21 Nov 2017
90 288 DesktopToWork IT Services Providers Type I Internal Control 30 Oct 2017
90 139 Database Fulfilment B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 06 Jan 2021 Meer informatie
90 312 Damecon Group BV IT Services Providers Type I Internal Control 15 Jul 2019
90 238 Cwize B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 08 Feb 2019 Meer informatie
90 306 Conclusion IT Services Providers Type II Internal Control 07 Feb 2020
90 099 Collenda B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 08 Feb 2020 Meer informatie
90 329 Codeless Technology B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 30 Jul 2020

Pages