Rating

De stichting Corporate Governance streeft naar continue verbetering van ISAE3402 rapportages in Nederland. De rating methodiek van de stichting Corporate Governance is gebaseerd op de vereisten vanuit de ISAE3402 standaard, overige regelgeving zoals COSO ICIF 2013, CObit 5.0 en ISO27001 alsmede de 'general practice' en interne standaarden.

Aanvraag

Organisaties die geregistreerd zijn in het ISAE3402 register kunnen hun rapportage laten beoordelen door de Stichting. Indien een organisatie zijn rapportage laat beoordelen dient dit te worden aangevraagd doormiddel van een 'rating abonnement'. De kosten voor dit abonnement worden voornamelijk besteed aan de werkzaamheden ten behoeve van de rating.

 

De ratings van de stichting Corporate Governance variëren van één tot vier. De rating wordt uitgedrukt in 'Tickmarks'; het symbool opgenomen in het logo van de Stichting.

De algemene betekenis van de credit ratings wordt hieronder samengevat:

Rating definities

Vier Tickmarks | Kwalitatief uitstekend rapport. Het rapport voldoet aan de ISAE3402-vereisten, heeft minimaal drie achtereenvolgende jaren geen beperkingen of bevindingen, voldoet aan diverse control-frameworks zoals COSO ERM, COSO 2013 en Cobit 5.0. Rapport voldoet aan de formele- en inhoudelijke level A kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance. Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op twaalf maanden. Hoogste Rating.
Drie Tickmarks | Kwalitatief zeer goed rapport. Het rapport voldoet aan de ISAE3402-vereisten, heeft minimaal één jaar geen bevindingen, voldoet aan diverse control-frameworks zoals COSO ERM, COSO 2013 en Cobit 5.0. Rapport voldoet aan de formele- en inhoudelijke level B kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance. Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op twaalf maanden. Eén na hoogste Rating.
Twee Tickmarks | Kwalitatief goed rapport. Het rapport voldoet aan de ISAE3402-vereisten, het huidige rapport heeft geen bevinden, voldoet aan diverse control-frameworks zoals COSO ERM, COSO 2013 en Cobit 5.0. Rapport voldoet aan de formele- en inhoudelijke level C kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance. Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op minimaal zes maanden.
Eén Tickmark | Kwalitatief redelijk goed rapport. Het rapport voldoet aan de ISAE3402-vereisten, heeft het afgelopen jaar geen bevindingen. Rapport voldoet aan de formele- en inhoudelijke level D kwaliteitseisen van de stichting Corporate Governance. Rapport is maximaal twaalf maanden oud en heeft betrekking op zes maanden.