Ten behoeve van de rating wordt een vaste procedure toegepast die globaal bestaat uit een initiĆ«le beoordeling (1), een review door een expert panel (2) en 'hoor-en-wederhoor' met de betrokken organisatie (3), indien noodzakelijk en/ of gewenst door het bestuur van de Stichting of de organisatie zelf.  Na de procedure voor hoor-en-wederhoor wordt overgegaan tot publicatie van de rating.