Ondervermelde organisaties hebben de Stichting Corporate Governance geïnformeerd dat zij beschikken over een ISAE 3402 rapportage en hebben toestemming gegeven om hun naam te publiceren in het ISAE 3402 register. Het register is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden, hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De Stichting Corporate Governance doet op geen enkele wijze aanbevelingen ten aanzien van deze organisaties of doet op enigerlij wijze uitspraak over de kwaliteit van de dienstverlening, de assurance verklaring en/of de inhoud van de rapportage. Lees volledige disclaimer

Nummer Categorie Type Scope Datum Meer informatie
90 003 SPF Beheer Pensioenuitvoerders Type II Internal Control 31 Dec 2016 Meer informatie
90 015 Nationale Nederlanden Pensioenuitvoerders Type II Internal Control 15 Apr 2016
90 268 Nationaal Hypotheek Loket Overige dienstverlening Type II Internal Control 10 Jan 2018
90 256 Hymans Robertson Pensioenuitvoerders Type II Internal Control 22 Mar 2016
90 295 Felison Assuradeuren B.V. Overige dienstverlening Type II Internal Control 18 Feb 2019
90 054 AZL Pensioenuitvoerders Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 053 AON Consulting Pensioen Pensioenuitvoerders Type II Internal Control 31 Dec 2016