Nummer Rating Categorie Type Scope Datum Meer informatie
90 191 Talentsoft Payroll & HR services Type II Internal Control 22 Jun 2015
90 173 SD Worx Payroll & HR services Type II Internal Control 04 Dec 2015
90 164 Centric HR & Payroll Solutions Payroll & HR services Type II Internal Control 25 Jan 2013
90 144 Merces BV Payroll & HR services Type II Internal Control 21 Mar 2013
90 063 Randstad HR Solutions Payroll & HR services Type II Internal Control 31 Dec 2012
90 065 Raet Payroll & HR services Type II Internal Control 31 Dec 2013
90 064 ADP Payroll & HR services Type II Internal Control 07 Feb 2014
90 253 PeopleXS Payroll & HR services Type I Internal Control 13 Apr 2014
90 264 Launch! HCM BPO Services B.V. Payroll & HR services Type II Internal Control 11 Jan 2017 Meer informatie
90 270 Optimo Payroll & HR Services B.V. Payroll & HR services Type II Internal Control 18 mei 2017 Meer informatie
90 188 HR2day Payroll & HR services Type II Internal Control 20 Feb 2017