WoonCompas; vastgoedbeheer volgens standaard 3402.

Rotterdam, 9 juni 2016 – WoonCompas heeft haar Service Organization Control Report laten toetsen volgens de internationale standaard voor uitbesteding; ISAE 3402 (Standaard 3402). Een organisatie die volgens standaard 3402 gecontroleerd is, heeft haar interne beheersing ten aanzien van de processen die effect hebben op de financiele rapportage van haar klanten laten controleren volgens standaard 3402. Standaard 3402 wordt in veel sectoren gezien als 'best practice' voor governance en risicomanagement, bijvoorbeeld in de vermogensbeheer-, pensioenuitvoering- en cloud services sector.

Internationale standaard

Met deze certificering toont WoonCompas aan dat haar vastgoedbeheer voldoet aan wet- en regelgeving ten aanzien van externe verslaggeving, de PensioenWet, maar ook aan internationale standaarden voor interne beheersing, zoals COSO 2013. Dit betekent dat risico's op regelmatige basis gemonitord worden en dat hier proactief op wordt gereageerd.

Betrouwbaar vastgoedbeheer

Voor opdrachtgevers betekent de ISAE 3402 assurance verklaring dat ten aanzien van uitbestede processen de relevante risico's effectief worden beheerst. WoonCompas heeft samen met SASconsult de processen uitgebreid in kaart gebracht, deze geanalyseerd en waar mogelijk verbeteringen doorgevoerd. Alle processen moeten niet alleen op de juiste wijze zijn ingericht, maar ook aantoonbaar effectief functioneren. WoonCompas heeft dit proces door haar schaalgrootte en professioneel ingerichte processen binnen zes maanden gerealiseerd.

Verschillende typen

De Standaard 3402 assurance opdracht is uitgevoerd door Conclude Accountants; een accountantskantoor met AFM vergunning, sinds 2004 gespecialiseerd in Standaard 3402. In het certificeringsproces maken de auditors onderscheid tussen type I en type II. Bij een type I Standaard 3402-rapportage brengen zij de beheersorganisatie in beeld op een bepaald moment. Bij deze audit toetst Conclude de beheersmaatregelen op opzet en bestaan. Bij een Standaard 3402 type II toetst de accountant maatregelen ook op werking gedurende een vooraf gedefinieerde periode van minimaal zes maanden.


Organisaties waarvoor wij vastgoed beheren, willen inzichtelijk hebben hoe wij de kwaliteit en beveiliging van onze diensten waarborgen. Dit kunnen wij aantonen met Standaard 3402. WoonCompas is blij met deze certificering: op deze wijze laten wij zien dat de processen op het gebied van interne beheersing en security op de juiste manier zijn ingericht. Daarnaast draagt deze certificering bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie en daarmee dus ook aan het beheer van ons eigen vastgoed.

- Marcel Korthorst | directeur-bestuurder WoonCompas -

Over WoonCompas

WoonCompas huisvest senioren en kwetsbare groepen in de regio Rotterdam, zowel in eigen panden als in vastgoed dat zij voor derden beheert. Dat doet zij samen met diverse partners met ieder hun eigen specialisme binnen wonen, zorg en welzijn. WoonCompas verwacht op 31 december 2016 over een Standaard 3402 type II te beschikken. Korthorst: “We werken inmiddels volgens de standaard van Standaard 3402 en verwachten daarmee later dit jaar de type II-rapportage te verkrijgen. Daarmee geven wij naar onze opdrachtgevers een heldere en duidelijke garantie af.

Share this post