Toetsingskader informatiebeveiliging

De Nederlandse bank heeft een toelichting op het toetsingskader Informatiebeveiliging gepubliceerd. Belangrijke aspecten hierin zijn de verwijzing naar CobIT 4.1 en de status die wordt toegekend aan het maturity niveau.

Share this post