De missie van het Governance Instituut is:

'Het verbeteren van transparantie en duurzaamheid'

'Door het initiëren en exploiteren van registers en informatieve websites'

In algemene zin behelst de doelstelling van de Stichting Corporate Governance de bevordering van goed ondernemingsbestuur en transparantie binnen het maatschappelijk verkeer. De Stichting Corporate Governance werkt aan de realisatie van deze doelstelling door middel van de vier pijlers: toepassen, informeren, bevorderen en ontwikkelen.

Toepassen

Ondersteunen en adviseren van organisaties ten aanzien van transparantie met betrekking tot de externe verslaggeving.

Informeren

Het informeren van het publiek welke Nederlandse bedrijven en/of instanties in welke mate transparant rapporteren.

Bevorderen

Het ondersteunen en institutionaliseren van initiatieven gericht op goed ondernemingsbestuur en transparante externe verslaglegging.

Ontwikkelen

Het bijdragen aan de ontwikkeling, invoering en verspreiding van systemen, modellen en hulpmiddelen op het gebied van Corporate Governance.

De Stichting Corporate Governance is tevens initiator van www.isae3402.co.uk en www.aifm.nl. Beide websites zijn gericht op het bevorderen van 'control bewustzijn' en het informeren van de markt over wet- en regelgeving.Het ISAE 3402-register is één van de middelen van de Stichting Corporate Governance ter bevordering van het bestaan van, en de inzichtelijkheid in, de beschikbaarheid van kwalitatieve en transparante informatie.