Aan de rating zijn geen rechten te ontlenen en is tevens niet ontvankelijk voor discussie, een contra-expertise of enige vorm van beïnvloeding. De rating komt zoveel mogelijk onafhankelijk tot stand en indien gewenst maakt de Stichting Corporate Governance gebruik van externe deskundigen hiertoe. In het geval dat een organisatie rechtstreeks of indirect beoordelaars, experts, medewerkers of betrokkenen bij de Stichting Corporate poogt te beïnvloeden in dit proces dan zal onmiddellijke verwijdering uit het register plaatsvinden voor een periode van minimaal een jaar, zulks ter uiteindelijke beoordeling van het bestuur van de Stichting Corporate Governance.