Wordt verwacht in 2021

 

Wat is ISAE 3402?

ISAE 3402 staat voor International Standard on Assurance Engagements. Het afgelopen decennia is er een duidelijke trend bij organisaties om bedrijfsprocessen die niet tot de kern van het bedrijf horen uit te besteden. Een goed voorbeeld hiervan is als een bedrijf gebruik maakt van een payroll-organisatie. Hier kleven echter risico’s aan. Er zijn veel voorbeelden van verlies van belangrijke privacygevoelige gegevens, fraude, of simpelweg slechte dienstverlening. De organisaties die bedrijfsprocessen hebben uitbesteed zijn dan uiteindelijk de dupe, of worden er op aangekeken. Daarom willen deze gebruikersorganisaties zekerheid over het feit dat de serviceorganisatie zijn zaken goed op orde heeft. Dit kan verkregen worden middels een ISAE 3402 rapportage. Een dergelijk rapporteert dan over hoe de beheersmaatregelen zijn ingericht en hoe ze effectief zijn.

ISAE 3402 implementatie

Het nieuw te verschijnen ISAE 3402 boek richt zich specifiek op de implementatie van deze standaard bij organisaties. Dit boek geeft stap voor stap de verschillende processen van het ISAE 3402 implementatietraject weer in heldere taal. Aan de hand van voorbeelden wordt op een gestructureerde manier inzichtelijk gemaakt wat er voor nodig is om deze standaard zo volledige mogelijk te implementeren. Een onmisbaar stukje literatuur voor eenieder die zich bezighoudt met ISAE 3402.

 

Welke stappen zijn er nodig voor een ISAE 3402 implementatie? Uit welke fases is een implementatie opgebouwd? Tegen welke problemen kan men aanlopen en hoe kan dit het meest effectief worden opgelost? Dit boek geeft antwoorden op deze vragen. Het fungeert als een leidraad tijdens de ISAE implementatie. Ook als men overweegt een ISAE 3402 implementatie te starten doet men er goed aan dit boek eens door te lezen. Zo kan men een inschatting maken wat een ISAE 3402 implementatie zelf behelzen voor de organisatie.

Momenteel zijn onze schrijvers en ISAE 3402 specialisten hard bezig met de totstandkoming van dit boek. De eerste druk wordt in 2021 verwacht en zal voor EUR 69 excl. btw te bestellen zijn.

Omschrijving boek
ISAE 3402 | Outsourcing geeft een volledig inzicht in de ISAE 3402 standaard, de gevolgen voor organisaties en de uitdagingen van een ISAE 3402 audit.

Vorm
Hardcopy, softcover

Prijs
EUR 69 (excl. BTW)