ISAE 3402 insight


Tijdens deze online cursus krijgt u inzicht in de hoofdlijnen van ISAE 3402 en de impact op uw organisatie. U begrijpt na deze compacte cursus wat ISAE 3402 is, hoe u in hoofdlijnen een ISAE 3402 rapport moet opstellen en welke organisatorische maatregelen u moet nemen. Deze cursus is afgestemd op projectleiders die wel inzicht willen in de standaard, maar geen behoefte hebben aan kennis van alle details.

In de cursus zijn oefeningen en toetsvragen opgenomen die u spelenderwijs kennis laten maken met ISAE 3402.

INSIGHT

FRAMEWORK

Introductie Control Framework
Reikwijdte COSO Highlights
   

RISK

AUDIT

Risico analyse Rol Management
Risk Management Service Auditor


ISAE 3402 lijkt op het eerste gezicht ingewikkeld. Er wordt veel gebruik gemaakt van vakjargon en de standaard is omvangrijk. Toch is het de makers van Constitute gelukt om een begrijpelijke en heldere training te maken over de ISAE 3402 standaard. Daarom is de cursus ISAE 3402 Essentials geschikt voor iedere medewerker die meer weten over deze standaard. De cursus ISAE 3402 wordt in de praktijk gevolgd door consultants, medewerkers en (financiële) managers van gebruikers- en serviceorganisaties en accountants.

 

Inhoud training
Overzicht ISAE 3402

Studieduur
Circa 4 uur

Vorm
E-Learning (online)

Investering
EUR 295 (excl. BTW)

Niveau
Beginner die hoofdlijn ISAE 3402 wil kennen.