Institutional Trust Services BV werd medio 2000 opgericht, om tegemoet te komen aan de vraag van institutionele cliëntenom beleggingsadministratieve taken te kunnen ’outsourcen’. De directie heeft sinds de oprichting een gedegen, wellicht zelfs conservatief ogend beleid gevoerd, gericht op een duurzame, lange termijn groei, waarbij de kwaliteit van de dienstverlening en een hechte en langdurige relatie met zowel cliënten als werknemers voorop staat.

Institutional Trust Services BV (ITS) is een bedrijf dat zich richt op partijen die hun beleggingsadministratieof elementen daarvan willen uitbesteden. De dienstverlening wordt nauwkeurig op de eisen en wensen van de cliënt afgestemd. De werkzaamheden die ITS verricht, variëren van:

  • het voeren van zowel de beleggings- als financiële administratie (incl. jaarrekening en DNB rapportages) voor beleggingsfondsen met verschillende fiscale structuren, inclusief intrinsieke waarde bepaling;
  • het voeren van de participantenadministratie voor vermogensbeheerders en het administreren van de dagelijkse toe- en uittredingen, inclusief de bevestigingen daarvan en het verzorgen van de renseignering naar de belastingdienst;
  • het verzorgen van de volledige administratie inclusief settlements voor vermogensbeheerders. Het betreft hier zowel (internationale) aandelen- als obligatieportefeuilles;
  • het voeren van de collateral administratie behorende bij de derivatenpositie van klanten, inclusief het verzorgen van de EMIR rapportage aan de respectievelijke trade repository;
  • het bewaken en controleren van wereldwijde beleggingen ten behoeve van klanten, beheerd door meerdere managers en het aggregeren en controleren van rapportages van managers tot op het hoogste niveau;
  • het faciliteren van klanten bij het uitvoeren van post-trade compliancechecks op beleggingsrestricties;
  • het opstellen van periodieke DNB rapportages (DRA en FTK) voor Nederlandse Pensioenfondsen, Verzekeraars en beleggingsfondsen.

ITS functioneert als verlengstuk van de front-office van de cliënt tot op het niveau dat het best past bij de behoeften,’in-house’ capaciteiten en/of beschikbaarheid van administratief personeel.