Heeft u goedkeuring ontvangen van uw serviceauditor dat in het ISAE 3402 register wordt bekendgemaakt dat uw organisatie over een ISAE 3402 rapportage beschikt?
Bewijs van uw inschrijving in het ISAE 3402 register. Let op, hier is op geen enkele wijze zekerheid aan te ontlenen. Voor het bewijs van inschrijving wordt EUR 70 (excl. btw) in rekening gebracht, u ontvangt een factuur per mail (let op: tot schriftelijke wederopzegging wordt dit bewijs van inschrijving jaarlijks verlengd). Alle overige abonneehouders krijgen het bewijs van inschrijving (na inschrijving en betaling) kosteloos toegezonden.