De Stichting Corporate Governance is een non-profit instelling en is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties. Dankzij donateurs en eigen inkomsten via de abonnementsgelden kan de Stichting Corporate Governance strijden voor meer transparantie van financiële markten en bevordering van goed ondernemingsbestuur. Met de bijdragen van donateurs financiert het de Stichting Corporate Governance wetenschappelijk onderzoek en initieert zij initiatieven die bijdragen aan meer transparantie.

De Stichting Corporate Governance besteedt gemiddeld 90% van de inkomsten aan nieuwe initiatieven. Ook geven we voorlichting over Corporate Governance en adviseren we over verbetering van verslaggeving.

Wat hebben we bereikt?

in de afgelopen jaren hebben wij bereikt dat er meer discussie is ontstaan over de kwaliteit van ISAE 3402 rapporten en stimuleren wij de adoptie binnen diverse sectoren, zoals de vermogensbeheer-, ASP en SaaS- en Credit Management sector.

Bent u nog geen donateur?

Help mee om de doelstellingen te realiseren. Uw bijdrage is hard nodig. De Stichting Corporate Governance ontvangt geen overheidssubsidie.

Hoe kunt u geven?

  • Donateur worden
  • Uw (sponsor)actie starten
  • Geld nalaten aan de stichting
  • Een periodieke schenking doen

Donateursservice

Bent u donateur en wilt u uw adres of andere gegevens wijzigen? Geef het door via deze website of bel met onze donateursservice (+31 (0)30 - 23 33 802).

Tot onze vaste sponsors en donateurs behoren:

​Constitute verzorgt naast de ISAE 3402 training, Governance-, Risk en Compliance trainingen, zoals de training COSO.