De in het ISAE 3402 register vermelde organisaties hebben de Stichting Corporate Governance geïnformeerd dat zij beschikken over een ISAE 3402 rapportage en hebben toestemming gegeven om hun naam te publiceren in het ISAE 3402 register. Het register is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden, hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De stichting Corporate governance doet op geen enkele wijze aanbevelingen ten aanzien  van deze organisaties of doet op enigerlij wijze uitspraak over de kwaliteit van de dienstverlening, de assurance verklaring en/of de inhoud van de rapportage.

Om de bruikbaarheid voor enig doel te beoordelen dient kennis te worden genomen van zowel de rapportage inhoudelijk als de daarbij verstrekte ISAE 3402 assurance verklaring. De Stichting Corporate Governace aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet juist/ onvolledig weergeven van informatie, dit is en blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de service organisatie. De Stichting Corporate Governance verstrekt geen (informatie over) ISAE 3402 rapportages.