Ondervermelde organisaties hebben de Stichting Corporate Governance geïnformeerd dat zij beschikken over een ISAE 3402 rapportage en hebben toestemming gegeven om hun naam te publiceren in het ISAE 3402 register. Het register is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden, hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De Stichting Corporate Governance doet op geen enkele wijze aanbevelingen ten aanzien van deze organisaties of doet op enigerlij wijze uitspraak over de kwaliteit van de dienstverlening, de assurance verklaring en/of de inhoud van de rapportage. Lees volledige disclaimer

Nummer Categorie Type Scope Datum Meer informatie
90 093 Vesting Finance Credit Management Type II Internal Control 31 Dec 2016 Meer informatie
90 195 Flanderijn Beheer B.V. Credit Management Type II Internal Control 18 Mar 2020
90 238 Cwize B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 08 Feb 2019 Meer informatie
90 099 Collenda B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 08 Feb 2020 Meer informatie