Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en PfZW.

Op dit moment beheert Amvest drie grote fondsen: het Amvest Residential Core Fund, Amvest Residential Dynamic Fund en de AEGON-portefeuille. Eind 2013 is daar een zorgfonds bij gekomen: het Amvest Living & Care Fund. Daarnaast beheert Amvest een aantal kleine woningbeleggingsfondsen. De totale omvang van de fondsen onder management bedraagt medio 2014 bijna 16.500 woningen met een marktwaarde van circa 2,5 miljard euro.

Op het gebied van woningontwikkeling houdt Amvest zich bezig met zowel project- als gebiedsontwikkeling in bepaalde, op basis van marktonderzoek gekozen, focusregio’s in Nederland. Deze focusregio’s kenmerken zich door economische groei en kwantitatieve druk op de woningmarkt, nu en de komende jaren. Door in een vroeg stadium actief te zijn in gebieden, staan we aan de wieg van het creĆ«ren van kwaliteit. En komen woongebieden tot stand die op lange termijn goed functioneren en renderen.

We werken daarin nauw samen met gemeenten en andere eigenaren en nemen de verantwoordelijkheid voor zowel de planvoorbereiding als het planologisch proces en de uitvoering daarvan.