Ondervermelde organisaties hebben de Stichting Corporate Governance geïnformeerd dat zij beschikken over een ISAE 3402 rapportage en hebben toestemming gegeven om hun naam te publiceren in het ISAE 3402 register. Het register is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden, hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De Stichting Corporate Governance doet op geen enkele wijze aanbevelingen ten aanzien van deze organisaties of doet op enigerlij wijze uitspraak over de kwaliteit van de dienstverlening, de assurance verklaring en/of de inhoud van de rapportage. Lees volledige disclaimer

Nummer Categorie Type Scope Datum Meer informatie
90 171 Iddink Digital B.V. inz. Magister IT Services Providers Type II Internal Control 13 Feb 2019
90 292 Iddink Digital B.V. inz. Eduarte en Alluris IT Services Providers Type II Internal Control 27 Mar 2019
30 305 Ictivity Groep B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 31 Jan 2019
90 256 Hymans Robertson Pensioenuitvoerders Type II Internal Control 22 Mar 2016
90 188 HR2day Payroll & HR services Type II Internal Control 19 Feb 2018
90 046 Hof Hoorneman Bankiers NV Vermogensbeheer Type II Internal Control 16 Jan 2017
90 112 Hoekstra Vastgoedbeheer B.V. Vastgoed & Taxatie Type II Internal Control 14 Jan 2019 Meer informatie
90 112 Hoekstra Vastgoedbeheer B.V. Vastgoed & Taxatie Type II Internal Control 14 Jan 2019 Meer informatie
90 294 Het IT bedrijf van Gemeente Enschede IT Services Providers Type I Internal Control 06 Jul 2018
90 201 Grontmij Capital Consultants Vermogensbeheer Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 290 GouwIT IT Services Providers Type II Internal Control 04 Feb 2019
90 138 Geodan B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 11 Apr 2018
90 235 Fujitsu - Client Specific Report IT Services Providers Type II Internal Control 04 Jan 2019 Meer informatie
90 195 Flanderijn Beheer B.V. Credit Management Type II Internal Control 20 Mar 2018
90 295 Felison Assuradeuren B.V. Overige dienstverlening Type II Internal Control 18 Feb 2019
90 240 Famed B.V. Overige dienstverlening Type II Internal Control 14 Apr 2016 Meer informatie
90 304 Expansion B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 18 Jan 2019
90 236 Eurofiber Telecom & Fiber Network Services Type II Internal Control 08 Feb 2019 Meer informatie
90 249 Esker Overige dienstverlening Type II Internal Control 22 Mar 2016
90 141 Eshgro B.V. IT Services Providers Type II Internal Control 26 Feb 2019

Pages