Ondervermelde organisaties hebben de Stichting Corporate Governance geïnformeerd dat zij beschikken over een ISAE 3402 rapportage en hebben toestemming gegeven om hun naam te publiceren in het ISAE 3402 register. Het register is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden, hier zijn geen rechten aan te ontlenen. De Stichting Corporate Governance doet op geen enkele wijze aanbevelingen ten aanzien van deze organisaties of doet op enigerlij wijze uitspraak over de kwaliteit van de dienstverlening, de assurance verklaring en/of de inhoud van de rapportage. Lees volledige disclaimer

Nummer Categorie Type Scope Datum Meer informatie
90 163 12Care - Careweb SaaS/ Cloud Services Type II Internal Control 16 Feb 2015
90 194 Atos Nederland Overige dienstverlening Type II Internal Control 31 Dec 2016
90 194 Atos Nederland Overige dienstverlening Type II Internal Control 31 Dec 2016

Pages